گروه ایریتک

آیمکو

(شرکت بین المللی مهندسی مشاور مواد معدنی)

ارائه خدمات طراحی و مهندسی، مدل سازی کامپیوتری در زمینه معادن و صنایع معدنی:

  • جمع آوری و پردازش داده های اکتشافی معادن از طریق مدل های کامپیوتری
  • ارزیابی ذخایر معدنی به طریق شبیه سازی کامپیوتری
  • ایجاد بانک اطلاعاتی برای معادن و کارخانه های فرآوری
  • توسعه سیستم تخصصی پشتیبانی برای انتخاب صحیح تجهیزات
  • ارزیابی گزارشات امکان سنجی و تفصیلی طرح های معدنی

آدرس : تهران، خیابان آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، خیابان برادران شریفی، پلاک 19، طبقه دوم، واحد 7و8

تلفکس: 9-1338 8820  21 (98+)

کدپستی:  1969814467

وب سایت: www.imecco.com

ایمیل: managingdirector@imecco.com  


;