گروه ایریتک

شرکت صنایع ساخت ایکا

ساخت تجهیزات و اسکلت فلزی

آدرس : تهران - خیابان شهید دستگردی (ظفر) بین آفریقا و ولی عصر پلاک 366

تلفکس: 1907 8887 21 (98+)

1958 8887 21 (98+)

کد پستی: 1968711179

;