پروژه

تصویر پروژه عنوان پروژه کارفرما تاریخ اجرای پروژه
پروژه کوره های پاتیلی شرکت فولاد مبارکه 1377
واحد احیاء مستقیم مدول F شرکت فولاد مبارکه 1385
طرح افزایش ظرفیت نورد گرم به 2/ 3 میلیون تن شرکت فولاد مبارکه 1377
پروژه انتقال شمس گرم شرکت فولاد مبارکه 1390
پروژه کوره های باز پخت شرکت فولاد مبارکه 1385
توسعه فولاد سازی به ظرفیت 2/ 4 میلیون تن شرکت فولاد مبارکه 1384
توسعه نورد سرد/ تاندوم میل پنج قفسه ای و اس یکن پاس جدید شرکت فولاد مبارکه 1385
توسعه نورد گرم شرکت فولاد مبارکه 1384
بازسازی و افزایش ظرفیت به 4/ 5 میلیون تن واحد فولاد سازی شرکت فولاد مبارکه 1389
طرح مجتمع فولاد هرمزگان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدن ایران (IMIDRO) 1389
احیاء مستقیم شهید خرازی شرکت فولاد مبارکه 1393
واحد احیاء مستقیم (مدول زمزم) شرکت فولاد خوزستان 1380
پایانه دریایی معادن و فلزات شرکت ملی فولاد ایران 1380
احیاء مستقیم خراسان 1 شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی- ایمپادکو 1388
احیاء مستقیم خراسان 2 مجتمع فولاد خراسان 1389
احیا مستقیم غدیر ایرانیان شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان 1389
احیاء مستقیم فولاد ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 1390
تولید ورق گالوانیزه شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان 1379
ذوب و ریخته گری شمش اسفراین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 1384
نورد سرد کاشان شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان 1385
طرح توسعه نورد سرد کاشان )خط اسید شوئی و کوره های تنش زدایی) شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان 1387
احیاء مستقیم و سیستم انباشت و برداشت مواد قائنات شرکت ملی فولاد ایران در حال ساخت
ورق گالوانیزه چهار محال و بختیاری شرکت ورق خودرو چهار محال و بختیاری 1389
توسعه فولادسازی خراسان مجتمع فولاد ایران در دست اجرا
پروژه فولادسازی قائنات شرکت ملی فولاد ایران در حال ساخت
جمع آوری گازهای لایه بنگستان (آماک) شرکت ملی نفت ایران(متن) 1385
احیاء مستقیم صبا فولاد خلیج فارس شرکت صبا فولاد خلیج فارس 1391
واحد نمکزدایی بینک شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 1389
جمع آوری گازهای همراه نفت و بازیافت خارک NGL شرکت نفت فلات قاره ایران در حال ساخت
طرح تجهیز معادن زغال سنگ طبس شرکت ملی فولاد ایران 1386
توسعه تغلیظ مس سرچشمه شرکت ملی صنایع مس ایران 1383
توسعه تغلیظ مس سرچشمه- فاز 2 شرکت ملی صنایع مس ایران اسفند ماه سال 1
مهندسی و تدارکات خط چهارم کارخحانه تغلیظ سنگ آهن چادرملو شرکت معدن و صنعتی چادرملو 1386
واحد تغلیظ مس سرنگون شرکت ملی صنایع مس ایران 1385
خدمات مشاوره ¬ای طرح تیتانیوم کهنوج شرکت معدن و صنعتی چادرملو -
کارخانه تغلیظ خط پنجم چادر ملو و سنگ شکن دوم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 1391
کارخانه تولید کاغذ و مقوای فلوتینگ شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران 1376
کوره پیش گرم اسلب شرکت فولاد مبارکه 1378
;