با سلام، شركت بين المللي مهندسي ايران (ايريتك) در راستاي رضايت مندي مشتريان و ارتباط موثر با كارفرمايان محترم، سامانه رسيدگي به شكايات كارفرمايان/مشتريان را به منظور پاسخگويي و دريافت بازخورد مشكلات و شكايات مشتريان/كارفرمايان و راه حل هاي پيشنهادي ايشان استقرار داده است


1-مشخصات شاکی

2- شرح محصول/خدمت/سفارش
3-موضوع شکایت با توجه به فرم دسته بندی موضوعی انواع شکایات و یا سایر موضوعات
4 - راه حل پیشنهادی
; ;