ارسال رزومه
در صورت تمایل به همکاری با ما میتوانید رزومه کاری خود را به آدرس hr@iritec.com ارسال نمایید.
توجه داشته باشید در موضوع ایمیل، ردیف شغلی مورد نظر خود را ذکر فرمایید.

واحد توسعه منابع انسانی - شرکت ایریتک
;