اخبار

alt text
قرارداد افزايش ظرفيت واحد احيا مستقيم ارفع اردكان
  • 1398/04/24

قرارداد افزايش ظرفيت واحد احيا مستقيم ارفع اردكان از 000ر800 تن در سال به 000ر200ر1  تن در سال به عنوان اولين پروژه افزايش ظرفيت واحدهاي با تكنولوژي ميدركس در ايران و در دنيا ، در تاريخ 23/04/98 بين شركت ايريتك و شركت آهن و فولاد ارفع به امضا رسيد .

اين پروژه بسيار مهم و استراتژيك قطعا مي تواند الگو و راهگشاي ساير پروژه هاي افزايش ظرفيت واحدهاي احيا ميدركس در فولاد مباركه ، فولاد هرمزگان ، فولاد خراسان و .... و زمينه ساز اعتلاي شركت ايريتك به عنوان پيشگام مهندسي و پيمانكاري واحدهاي احيا ميدركس در سرتاسر منطقه و حتي جهان باشد .

اين موفقيت بزرگ را كه با تلاش بي شائبه مديريت محترم عامل ، رئيس محترم هيات مديره ، معاونت بازاريابي و واحدهاي زير مجموعه آن و همه پرسنل درگير در پروژه و واحدهاي مهندسي احياء به ثمر نشست ، به كليه اعضاي محترم خانواده بزرگ ايريتك تبريك گفته و شكوفايي هر چه بيشتر شركت ايريتك را آرزومنديم .

 

 

;