گروه ایریتک

بیدک

(شرکت مهندسی بیتا طرح نوآور)

ارائه خدمات مهندسی و انجام نظارت بر طرحهای بزرگ صنعتی

  • خدمات مشاوره مهندسی برای طراحی مفهومی اساسی و تفصیلی طرح های صنعتی
  • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی
  • خدمات در مدیریت پیمان ها
  • خدمات مشاوره مهندسی برای امکان سنجی طرح های صنعتی

            آدرس: تهران - میدان ونک - خیابان خدامی - پلاک 19

تلفن: 81284596 21 (98+)

نمابر: 88785950 21 (98+)

کدپستی: 1994645411

وب سایت: www.bidec.org

ایمیل: info@bidec.org


;